Osvoboď své tělo

"Když nebudeš TANČIT SVŮJ TANEC, tak kdo jiný?"    
                                                                        Gabrielle Roth

Otevři své srdce

"Máte disciplínu, abyste mohli být svobodným duchem?"
                                                         Gabrielle Roth

Uvolni svou mysl

"Nejrychlejší cesta, jak ztišit mysl, je začít hýbat tělem." 
                                                                       Gabrielle Roth

Máme-li tělo,  jsme tanečníci. Schopnost pohybovat se, naladit se na rytmus života, na jeho vlnění a cykly je schopností, na kterou máme právo.

Je to umění být a žít, je to ona přítomnost, ono charisma, po němž všichni toužíme.

Žít znamená mít srdce a projevovat se jím. Osvobozením těla otevíráme srdce prožitku a síle lásky.

Gabrielle Roth
autorka 5 rytmů